• Plan een persoonlijk gesprek met de leerkracht van uw kind. Doe dit aan het begin van ieder schooljaar en ga na of daar andere professionals bij aanwezig moeten zijn zoals de intern begeleider of schoolmaatschappelijk werker.
 • Leg de leerkracht wat sikkelcelziekte is, hoe de ziekte zich specifiek bij uw kind manifesteert, hoe u in geval van symptomen gecontacteerd wil worden en bij welk ziekenhuis u kind onder behandeling is.
 • Stel samen met de leerkracht of intern begeleider een persoonlijk plan van aanpak op. In het plan van aanpak staan contactgegevens in geval van nood, eventuele speciale dagelijkse behoeften van uw kind of zaken die extra aandacht behoeven.  Ook moet het plan informatie over het verstrekken van (pijn)medicatie en wanneer en hoe deze toegediend moeten worden.
 • Tot slot bevat het plan informatie over hoe er zal worden omgegaan met absentie als gevolg van ziekte (bijvoorbeeld inhalen van toetsen, thuisonderwijs).
  Breng leerkrachten op de hoogte als er veranderingen optreden in de gezondheidstoestand van uw kind.
  Investeer in een goede relatie met de leerkracht van uw kind. Blijf goed op de hoogte van hoe het gaat op school met uw kind en vier successen.
 • Zorg dat de leerling voldoende kan drinken. Dit kan bijv. door het toestaan van een flesje water tijdens de les. Dit helpt bij het voorkomen van pijnaanvallen en andere lichamelijke complicaties.
  Sta frequent toiletgebruik toe. Leerlingen met sikkelcelziekte moeten soms vaker dan andere kinderen naar het toilet.
 • Voorkom blootstelling aan extreme temperaturen en omstandigheden.  Overmatige kou, extreme hitte en vochtige condities kunnen een pijnaanval veroorzaken. Herinner de leerling een jas aan te doen bij het buitenspelen.
 • Voorkom een pijnaanval door sporten/gymles. Leerlingen met sikkelcelziekte kunnen over het algemeen meedoen met de gym- of sport. Echter kunnen zij wel sneller moe zijn en weet de leerling zelf vaak het best waar zijn/haar grens ligt. Maatwerk is dus belangrijk. Dit kan bijvoorbeeld door een iets minder intensieve les of oefening aan te bieden, tussentijdse rustpauzes in te lassen of leerling een andere rol te geven bijvoorbeeld assisteren tijdens de les. Dit voorkomt schaamte en negatieve reacties van andere leerlingen.
 • Zorg dat de leerlingen voldoende drinkt tijdens en na afloop van de les. Het wordt afgeraden kinderen met sikkelcelziekte te laten sporten in de kou , extreme hitte of vochtige omstandigheden. Zwemlessen vinden bij voorkeur plaats in een warmwaterbad. Na de zwemles moet de leerling zichzelf gelijk afdrogen en warme kleding aan. Tot slot kan het geen kwaad een persoonlijk gesprek met de ouders of verzorgers te hebben om hun ervaringen en specifieke tips te horen.
 • Verzorg wonden op de juiste manier. Een ongelukje zit in een klein hoekje. Bij een leerling met sikkelcelziekte kan val of stoot leiden tot een sikkelcelcrise. Behandel een wond niet met een ijspak. Als er sprake is van  een bloeding probeer deze dan te stelpen. Stel ook de vraag of de leerling nog op andere plekken pijn voelt. Monitor gedurende de dag hoe de leerling zich voelt. Neem indien nodig contact op met een arts.
 • Wees alert op de tekenen veranderingen in gedrag of leerprestaties. Sommige kinderen met sikkelcelziekte hebben mogelijk leerproblemen als gevolg van (stille) beroertes die zij hebben gehad. Tekenen kunnen bijvoorbeeld zijn: achteruitgang in leerprestaties, concentratieproblemen of vertraging in de  vocabulaire ontwikkeling. Bespreek dit soort veranderingen altijd met de ouders/verzorgers.
  Houd het emotioneel welzijn van het kind in de gaten.  Kinderen met sikkelcelziekte kunnen er soms anders uitzien dan leeftijdsgenootjes (gele ogen, kleiner of korter dan andere kinderen). Dit maakt ze soms een gemakkelijke prooi om gepest te worden. Kinderen kunnen zich dan isoleren of tekenen van depressie vertonen. Onderneem bij vermoedens direct stappen.
 • Investeer in een goede relatie met de ouders. Maak  samen met de ouders een persoonlijk plan van aanpak. In het plan van aanpak staan contactgegevens in geval van nood, eventuele speciale dagelijkse behoeften van het kind of zaken die extra aandacht behoeven.  Ook moet het plan informatie over het verstrekken van (pijn)medicatie en wanneer en hoe deze toegediend moeten worden.
 • Tot slot bevat het plan informatie over hoe er zal worden omgegaan met absentie als gevolg van ziekte (bijvoorbeeld inhalen van toetsen, thuisonderwijs).

Begin met typen en druk op enter om te zoeken